Taurus Ochrona


kategoria: animacja wizerunkowa

klient: EGG Studio

Multitask Media prezentuje animację wizerunkową agencji ochrony Taurus Ochrona wykonaną na zlecenie EGG Studio. To spersonalizowana animacja 3D określająca aktualne znaczenie firmy, jej dorobek i wizję na przyszłość.