kategoria: spot reklamowy

zakres działań: nagrania naziemne, usługa oświetleniowa, animacja

klient: Horien Medical

Multitask Media prezentuje spot reklamowy testów ciążowych Horien Medical. Naszym zadaniem było wyprodukować 30-sekundowy film, który w nieintymny sposób będzie promował produkt tego typu. Najważniejszy był wobec tego scenariusz skupiający się na motywie „dobrej wiadomości”, która w życiu każdej pary pojawia się w różnych formach, jednak nie ma lepszej nowiny niż zajście w ciążę i wyczekiwanie dziecka. Angaż uzdolnionych aktorów, odpowiednie oświetlenie i koloryzacja dopełniły wachlarz działań produkcyjnych, który złożyły się na finalny efekt.