kategoria: spot reklamowy

zakres działań: nagrania naziemne, usługa oświetleniowa, animacja

klient: Horien Medical

Multitask Media prezentuje spot reklamowy testów płodności Horien Medical. Naszym zadaniem było wyprodukować 30-sekundowy film, który nie tylko będzie promował ten produkt, ale zwróci uwagę na wagę świadomego planowania ciąży. To rzecz, której partnerzy powinni się podjąć wspólnie, dlatego scenariusz skupił się na tym słowie kluczu, dając widzowi możliwość polubienia pary i zapadnięcia w pamięć całego spotu. Angaż uzdolnionych aktorów, odpowiednie oświetlenie i koloryzacja dopełniły wachlarz działań produkcyjnych, który złożyły się na finalny efekt.